Προλογίζοντας

1. Oμιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Τσερεβελάκη  Μνήμης ανάπλους, στις Κάτω Ασίτες, 18/07/2005. Εφημερίδα Πατρίς Ηρακλείου, 22/07/2005.

2. Πρόλογος στο βιβλίο του Γ. Τσερεβελάκη «Με γνώση και με τρόπο», εκδόσεις Έλλογος, 2009, σσ. 5-7 (Προλογικό σημείωμα).