Επιλογές

⌈→ Ένας ορισμός του λαϊκισμού (κατά Ματθαίον, 23,3-5):

“Λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν …”.⌋

⌈→ Ότι το tabula rasa του  J. Locke είναι “δανεισμένο” από τους Στωικούς, πρέπει κάποτε να το πάρει είδηση και το σχολείο (Φιλοσοφία, β΄Λυκείου) και να μην ντρέπεται να το πει:

Chrysippus Phil.: Fragmenta logica et physica, Fragment 83,1:

Aetii Plac. IV 11. Πῶς γίνεται ἡ αἴσθησις καὶ ἡ ἔννοια καὶ ὁ κατὰ ἐνδιάθεσιν λόγος. Gal. 92.

Οἱ Στωϊκοί φασιν· ὅταν γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος, ἔχει τὸ ἡγεμονικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ὥσπερ χάρτην εὔεργον εἰς ἀπογραφήν· εἰς τοῦτο μίαν ἑκάστην τῶν ἐννοιῶν ἐναπογράφεται.⌋

♦ Mycenaean Linear b english Glossary

♦ A. M. Turing, The Imitation Game

Family Tree of Languages Has Roots in Anatolia

♦ Ποια γλώσσα θα μιλάει η ανθρωπότητα το 2115;

♦ Steven Runciman, Το Βυζάντιο και εμείς

♦ Γ. Σταματόπουλος, Κόλπα και παρασκήνιο στους αγώνες της αρχαιότητας

♦  Βασίλης Μιχαηλίδης, 9η Ιουλίου, Η Χιώτισσα

♦ Κωστής Παλαμάς, Η Πολιτεία λωλάθηκε

Διαταγή υπενωμοτάρχου  Εμμ. Λαγουδάκη

♦ Μια απίθανη αναφορά υπενωμοτάρχη του 1919

♦ Άγγελος Σικελιανός, Αποχαιρετιμός, στον Νίκο Καζαντζάκη

⌈→ “We find ourselves in a bewildering world. We want to make sense of what we see around us and to ask: What is the nature of the universe? What is our place in it and where did it and we come from? Why is it the way it is?”. Απόσπασμα από:

♦ K. Γεωργουσόπουλος, Το πουτί της Κατούς

♦ Κώστας Θεριανός, O Δημιουργικός Ιστορισμός του Δημήτρη Γληνού

♦ Κώστας Θεριανός,  Ο Δημήτρης Γληνός και ο «σχολικός απολογισμός»

♦ Τίτος Αθανασιάδης,  Γεώργιος Τραπεζούντιος: Ο Ηρακλειώτης διπλωμάτης και λόγιος τον καιρό της Άλωσης.

♦ Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Η δασκάλα με τα μαύρα μαλλιά, Το Βήμα, 31/05/2015.

♦ Φώτης Σχοινάς, Η πολιτισμική ασυνέχεια ανάμεσα στη νεώτερη και τις παλαιότερες γενιές

♦ Θανάσης Δρίτσας,  Κάτω τα Προσόντα!

♦Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος,  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι δημόσιοι υπάλληλοι

♦ Χρήστος Γανναράς, Η λογική της μαγιάς 

♦ Πάσχος Μανδραβέλης, Η διδαχή της παράνοιας

♦ Όταν παύση ο ήλιος

♦ Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Καλή σχολική χρονιά, στραβάδια!

♦ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

♦ Γιανναράς: «Να ξαναβρούμε τον τρόπο της ελληνικότητας. Όχι γιατί πρέπει, αλλά για να δούμε εάν μας δίνει πραγματική χαρά ζωής»

♦Νικόλαος Λουδοβίκος: «Ο Έλληνας έχει εγκαταλείψει, λόγω συλλογικής κατάθλιψης, την προσπάθεια να μπει στην ιστορία ξανά»

♦ Αρβελέρ: «Η Ελλάδα δεν γνώρισε Διαφωτισμό. Ποιός φταίει; Θα το πω, η εκκλησία»

♦ Ioulia Konstantinou: The compatibility of a Graduated Response System at EU level with the fundamental human rights to privacy, data protection and freedom of expression

Απάντηση