Σχολικά

⇒ Νεώτερος ων επεχείρησα λέγειν …

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΛ         ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΛ2

⇒ Στο Τιρόλο, με το Λύκειο Γαζίου, στην IV. Διεθνή Συνάντηση παιδιών και νέων και στη Γιορτή του Παιδιού στο Τελφς: Ζώντας χωρίς σύνορα (23/06 – 01/07/2000).

Στο Τιρόλο

Απάντηση