Η διαφορά nationality και citizenship (ιθαγένεια)

Στο αγγλικό κείμενο της Συμφωνίας με τα Σκόπια και στο άρθρο 1, παρ. 3,b χρησιμοποιείται όρος nationality (εθνικότητα) τον οποίο το ελληνικό κείμενο μεταφράζει ως ιθαγένεια. Στην πράξη είναι πάντως γεγονός ότι και οι δύο αγγλικοί όροι εναλλάσσονται και χρησιμοποιούνται για την ιθαγένεια.

Μια ματιά όμως στο άρθρο 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1) “Everyone has the right to a nationality”

2) “No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality”

φανερώνει ότι το nationality είναι σημαντικότερο για να αποκτήσει κανείς πλήρη αναγνώριση εντός του διεθνούς δικαίου, αφού 1) ο κάθε ένας δικαιούται να έχει μια εθνικότητα – ταυτότητα την οποία 2) δεν μπορεί κανείς να του στερήσει αυθαίρετα αλλά ούτε και να του αρνηθεί το δικαίωμα να την αλλάξει.

Για το citizenship δεν γίνεται λόγος στην Οικουμενική Διακήρυξη. Είναι μία πιο στενή έννοια, που έχει να κάνει με τις σχέσεις πολίτη και κράτους, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκην από nationality – εθνικότητα. Προφανώς. Ενώ το δικαίωμα στο nationality – ταυτότητα και στην αλλαγή του είναι καθολικό βασικό ανθρώπινο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, δεν ισχύει το ίδιο και στον ίδιο βαθμό για το citizenship. Τα κράτη έχουν σε αυτό το σημείο διαφορετική προσέγγιση και νομοθεσία.

Επομένως, αφού στο αγγλικό κείμενο της Συμφωνίας χρησιμοποιείται ο όρος nationality, στα Σκόπια αναγνωρίσαμε εθνικότητα – ταυτότητα.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

8 απαντήσεις στο Η διαφορά nationality και citizenship (ιθαγένεια)

Απάντηση