Δημοσιεύσεις

→ Επιλογή :

***

1. «Γλωσσικοί δείκτες στη διάλεκτο των μαθητών της Κύπρου», Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, σειρά διδακτορικών διατριβών αρ. 7, Λευκωσία 2008, σσ. 583 (ISBN: 378-9963-0-0110-1).

Εξώφυλλο

1α. Περιεχόμενα

1β. Πρόλογος Χ. Χαραλαμπάκη

1γ. Περίληψη in English

1δ. Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

1ε. Μία περίληψη υπάρχει στο Γλωσσικοί δείκτες στην Κυπριακή Διάλεκτο, Φιλολογική Κύπρος 1998-1999, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία,  σσ. 190-214

***********************************************

2. Το ημερολόγιο ενός αιχμαλώτου. Ημέρες αιχμαλωσίας 1941-45, Δ’ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο, σσ. 375-385, Λευκωσία 29 Απριλίου – 3 Μαΐου 2008.

2α. Περίληψη στα  Πρακτικά περιλήψεων, σσ.227-229.

2β. Οπτικό υλικό

**********************************************

3. Εμπειρία διαλέκτου σημαίνει δια-λεκτική εμπειρία, Φιλολογική Κύπρος, 2000-2001, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 2002, σσ. 193-201.

4. Περί τα πολιτιστικός και πολιτισμικός, Φιλολογική Κύπρος 2002-2003, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 2002  σσ. 227-233.

5. Η Κυπριακή ορολογία για το αυτοκίνητο σε σύγκριση με αυτή της ΚΝΕ, ανακοινώσεις του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου ελληνικής γλώσσας και ορολογίας, Αθήνα 2003, σσ. 85-95. Σχετική βιβλιογραφική αναφορά γίνεται στο Φρειδερίκος Βαλετόπουλος, Μαριάννα Κατσογιάννου, 2005: «Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας», ΕΛΕΤΟ. 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Λευκωσία, Κύπρος, 13-15 Νοεμβρίου. 

6. Διαλεκτοφωνία και πολιτιστική ταυτότητα, η περίπτωση της Κύπρου, Φιλολογική, τρίμηνη περιοδική έκδοση ενημέρωσης και προβληματισμού της ΠΕΦ, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2003, έτος 21, τεύχος 84, σσ. 30-36.

7. Κρήτη και Κύπρος, μία διαλεκτομετρική προσέγγιση, Πεπραγμένα 10ου διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμος Γ4, Νεοελληνική Περίοδος, σσ. 31-44, Φιλολογικός Σύλλογος «Χρυσόστομος», Χανιά 2011 και στο Φιλολογική Κύπρος 2006-2008, Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, σσ. 100-108.