Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν

 ⇒ Αγιασμός και επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Τα μείζονα  τα ξέρουμε – στη θεωρία τουλάχιστον. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα “ελάσσονα” – που φαίνονται στην πράξη. Πάλι τσιγάρο και λαθραίο κάπνισμα στους χώρους του σχολείου. Ένα από τα πολλά “άλυτα” προβλήματα που διατυμπανίζει ότι η αναγκαιότητα των ψηφισμένων νόμων δεν εξασφαλίζει και την επιτυχή εφαρμογή τους.  Εν τούτοις, η Ελλάδα είναι ίσως η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θέσπισε αντικαπνιστικό νόμο (το 1856). Τα τότε όμως επιχειρήματα για την απαγόρευση του καπνίσματος δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά. Αιτία ήταν αποφυγή πυρκαγιών! Είχε, άλλωστε, προηγηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία που το 1633 απαγόρευσε παντελώς το κάπνισμα επί ποινή θανάτου. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την καταστροφή της μισής πόλης των Σερρών το 18ο αιώνα. Ήδη μάλιστα, από το 1604 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιάκωβος Α’  έκανε λόγο για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, χαρακτηρίζοντας το κάπνισμα (με ρατσιστικά, αλήθεια, κριτήρια) ως βάρβαρη συνήθεια!

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

ΟΘΩΝ

 ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Α’. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε δια σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β’. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Γ’. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις την 31 Ιουλίου 1856.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

ΑΜΑΛΙΑ.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση