Γενικευμένη παιδεία, όχι “γενική”

Από τις ΣΥΝΕΚ, επιλέγω τις παρακάτω βασικές παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη Γ΄ Γενικού Λυκείου και την πρόσβαση στα ΑΕΙ:

• Ο ενιαίος χαρακτήρας της γνώσης ολοκληρώνεται στη Β΄ Λυκείου (το Λύκειο θα είναι πλέον 2 τάξεις + 1 προπαρασκευαστική). Μας βρίσκει σύμφωνους η πρόθεση του Υπουργείου να μετατρέψει τη Β΄ Λυκείου σε τάξη γενικής παιδείας με ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους μαθητές, αλλά είμαστε αντίθετοι στη μείωση της γενικής παιδείας στη Γ΄ Λυκείου.

• Ο τωρινός, στρεβλός -κατά κοινή ομολογία- χαρακτήρας της Γ΄ Λυκείου ως παρακολούθημα της τριτοβάθμιας, νομιμοποιείται και με το καινούριο σχέδιο, καθώς δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας. Για εμάς παραμένει βασικός στόχος η επανάκτηση της Γ’ Λυκείου, ως τάξη ολοκλήρωσης της γενικής παιδείας.

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις. Εδώ και δεκαετές φωνάζω ότι το Λύκειο θα πρέπει να παρέχει, με επί μέρους επιλογές, γενικευμένη παιδεία για όλα τα παιδιά – και όχι «γενική», δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι πρόκειται περί μπας κλας γνώσης. Το ίδιο βιολί όμως θα συνεχίζεται, όσο κυριαρχεί η σημερινή μέθοδος και αντίληψη περί εξετάσεων ως Πανελλαδικών.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση