Εάν επιθυμείς τη φιλοσοφία

Πρώτο μάθημα Φιλοσοφίας σήμερα στο σχολείο (β’ Λυκείου). Ένα αντικείμενο εύλογα άγνωστο και ακατανόητο για τα περισσότερα παιδιά. Η συζήτηση άρχισε με το τι είναι και τι χρειάζεται η φιλοσοφία αλλά γρήγορα ξέφυγε από τις «παραξενιές» και πήγε σε άλλα μονοπάτια. Θυμήθηκα τον Επίκτητο που είχε ως επίκεντρο της φιλοσοφίας του τον άνθρωπο και την εκπαιδευτική αγωγή με έμφαση στην ηθική. Σκοπός η κατοχύρωση της ελευθερίας. Γίνεται όμως ο φιλόσοφος και περίγελως των ανθρώπων (Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 22, 1-9):

“Εἰ φιλοσοφίας ἐπιθυμεῖς, παρασκευάζου αὐτόθεν ὡς καταγελασθησόμενος, ὡς καταμωκησομένων σου πολλῶν, ὡς ἐρούντων ὅτι «ἄφνω φιλόσοφος ἡμῖν ἐπανελήλυθε» καὶ «πόθεν ἡμῖν αὕτη ἡ ὀφρύς;» σὺ δὲ ὀφρὺν μὲν μὴ σχῇς· τῶν δὲ βελτίστων σοι φαινομένων οὕτως ἔχου, ὡς ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμένος εἰς ταύτην τὴν χώραν· μέμνησό τε διότι, ἐὰν μὲν ἐμμείνῃς τοῖς αὐτοῖς, οἱ καταγελῶντές σου τὸ πρότερον οὗτοί σε ὕστερον θαυμάσονται, ἐὰν δὲ ἡττηθῇς αὐτῶν, διπλοῦν προσλήψῃ καταγέλωτα.”

Εάν επιθυμείς τη φιλοσοφία να είσαι αμέσως προετοιμασμένος να δεχθείς την κοροϊδία, να χλευαστείς από πολλούς, να σου πουν ότι «ξαφνικά μας έγινε και φιλόσοφος» και «από πότε μας κρατά τέτοιο ύφος;». Εσύ όμως μην κρατάς ύφος υπεροπτικό. Απέναντι σε όσα σου φαίνονται πάρα πολύ σωστά, έτσι να συμπεριφέρεσαι σαν να σε έβαλε ο θεός σε αυτή τη θέση. Και να θυμάσαι ότι εάν παραμείνεις σταθερός σε αυτά, αυτοί που πριν σε κοροΐδευαν, οι ίδιοι ύστερα θα σε θαυμάσουν, ενώ εάν ηττηθείς από αυτά, θα εισπράξεις διπλή κοροϊδία.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση