Μακάριος άνθρωπος

→ Του Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Απόσπασμα από τα αναγνώσματα του εσπερινού. Ο λόγος για τη σοφία (Παροιμίες, 3, 13-16). Κουβέντες μετρημένες, μεστές εμπειρίας και ηρεμίας, μακριά από την κοινωνική πίεση, τον αγώνα της ύλης και των εξετάσεων του σχολείου:

Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς οἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάσσεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν· εὔγνωστὸς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτήν· πᾶν δὲ τίμιον, οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστι. Μῆκος γὰρ βίου, καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη.

Τρισευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, που βρήκε τη σοφία και κάθε θνητός που γνώρισε και απέκτησε τη φρόνηση. Διότι είναι ασύγκριτα καλύτερο να αγοράζει και να αποκτά κανείς τη σοφία, παρά θησαυρούς χρυσού και αργύρου. Είναι πολυτιμότερη από τα πολυτελή πετράδια και απέναντί της δεν μπορεί να σταθεί κανένα πονηρό πράγμα. Γίνεται γνωστή σε όλους εκείνους που την πλησιάζουν με αγαθή διάθεση. Και κάθε τι από όσα οι άνθρωποι θεωρούν πολύτιμα δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί μαζί της. Στο δεξί της χέρι κρατεί και προσφέρει μακροβιότητα. Στο αριστερό της κρατεί και προσφέρει πλούτο και δόξα. Από το στόμα της εξέρχεται πάντα λόγος δικαιοσύνης και αρετής.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση