Μὴ ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἔθνεσιν

 ⇒ Συμβουλές και προτροπές του Ιησού Χριστού προς τους Μαθητές Του (και προς όλους μας) από την υμνολογία των αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας:

« …να μη μοιάζετε με τους ισχυρούς του κόσμου που καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Εσείς λοιπόν οι μαθητές μου δεν θα συμπεριφέρεστε έτσι, γιατί επιλογή μου είναι να είμαι φτωχός, έτσι ο πρώτος από εσάς ας είναι υπηρέτης όλων, αυτός που κυβερνά ας είναι όπως ο κυβερνώμενος, αυτός που διακρίνεται ας είναι όπως ο τελευταίος …»

[… μὴ ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἔθνεσιν ἔλεγες, εἰς τὸ κατάρχειν τῶν ἐλαχιστοτέρων· οὐχ οὕτω γὰρ ἔσται ὑμῖν τοῖς ἐμοῖς Μαθηταῖς, ὅτι πτωχὸς θέλων ὑπάρχω, ὁ πρῶτος οὖν ὑμῶν, ἔστω πάντων διάκονος, ὁ δὲ ἄρχων, ὡς ὁ ἀρχόμενος, ὁ προκριθεὶς δὲ ὡς ὁ ἔσχατος…]

⇒ Ξεκάθαρα μηνύματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Όχι απλά αλληλεγγύης αλλά αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Μηνύματα πέραν από χρόνο και τόπο. Επίκαιρα όσο ποτέ. Κανένα χάπενιγκ όψιμου ακτιβισμού, καμία ταξική αντιπαλότητα υπό το άλλοθι του καπιταλισμού. Φως εκ φωτός πριν από δυο χιλιάδες χρόνια. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα!

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση