Ο γάμος της Κανά

♦ Paolo Veronese 1563, Ο γάμος της Κανά. Μια καθ΄ όλα πολιτική πρόταση προς τα κόμματα για ένα νέο θαύμα:

the-wedding-feast-at-cana-paolo-veronese-1563

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Απάντηση