Ποταμοί και θάλασσα

Πέμπτη, 09/07/2015

Το παραθέτω με την ελπίδα να συμβάλει, αν και είναι πλέον πολύ αργά, στην κατανόηση της διαπραγματευτικής μας τακτικής με τους Θεσμούς:

⇒ Αίσωπος: Ποταμοί και θάλασσα

Ποταμοὶ συνῆλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ τὴν θάλασσαν κατῃτιῶντο, λέγοντες αὐτῇ: «Διὰ τί ἡμᾶς, εἰσερχομένους ἐν τοῖς ὕδασι καὶ ὑπάρχοντας ποτίμους καὶ γλυκεῖς, ἁλμυροὺς ἀπεργάζῃ καὶ ἀπότους». Ἡ δὲ θάλασσα, ἰδοῦσα ὅτι αὐτῆς καταμέμφονται, λέγει πρὸς αὐτούς: «Μή ἔρχεσθε καὶ μὴ γίνεσθε ἁλμυροί». […]

Μαζεύτηκαν οι ποταμοί και μέμφονταν τη θάλασσα λέγοντάς της: «Γιατί εμείς, όταν εισερχόμαστε στα νερά σου ενώ είμαστε γλυκόπιοτοι εσύ μας κάνεις αλμυρούς να μην μας πίνουνε;» Η θάλασσα βλέποντας ότι την κατηγορούν τους λέει: «Μην έρχεστε για να μη γίνεστε αλμυροί».

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση