Σκάνδαλα και κάθαρση 1989

⇒ Άλλο ήθος αριστεράς και άλλο κοινοβουλευτικό ύφος από τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟ σε ομιλία του στο κοινοβούλιο το 1989

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Απάντηση