Της “αναλήψεως” σήμερα…

⇒ Σήμερα, μετά την ανάληψη Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παράδοση και παραλαβή στο 2ο Γενικό Λύκειο του Ηρακλείου.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Της “αναλήψεως” σήμερα…

  1. Νίκος says:

    Κώστα σιδεροκέφαλος

Απάντηση