Της Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Κατά Μάρκον,  η’ 34)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Απάντηση