Τὰ νέα ἑλληνιστὶ γεγραμμένα

→ Ειδήσεις στα αρχαία Ελληνικά προσφέρει ο Juan Coderch, Ισπανός καθηγητής Ελληνικών στο πανεπιστήμιο St. Andrews της Σκοτίας. Από το 2003 διατηρεί την ιστοσελίδα Acropolis World News, http://www.akwn.net. Όπως ο ίδιος λέει, δημοσιεύει μια φορά την εβδομάδα για να βοηθήσει του φοιτητές του. Τώρα εμείς τι να πούμε του υπέροχου αυτού ανθρώπου; Ευχαριστώ ή συγνώμη για τα χάλια μας, που το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει μετατρέψει τα “Αρχαία” στο σχολείο σε μαρτύριο για τους μαθητές; Ένα πρόσφατο ωραίο δείγμα:

Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη τῷ Ἀσσᾶδ βοηθεῖ 
2 Ὀκτωβρίου 2015

Πολεμικὰ Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη βόμβας κατέρριψεν ἐπὶ μέρη τινά τῆς Συρίας, νῦν δὲ σαφὲς οὐκ ἔστιν τίσι προσβαλεῖν ἐν νῷ εἶχον τοῦτο ποιοῦντες, ὁ μὲν Ποῦτιν διαβεβαιοῦται ὅτι οἱ Ῥωσσικοὶ κυβερνῆται στρατοπέδοις τισὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ἐπέθεντο, ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι τὰ μὲν ἀεροσκάφη ἐπέθετο τοῖς τῶν τῷ Ἀσσᾶδ ἀνθισταμένων στρατοπέδοις, ὁ δὲ Ποῦτιν τῷ Ἰσλαμικῷ Κράτει ὡς προφάσει χρῆται ἵνα τῷ Ἀσσᾶδ βοηθῇ, οὐδένα γὰρ λανθάνει ὁ Ποῦτιν αὐτῷ βοηθεῖν πειρώμενος.

ὁ τῆς Ῥωσσικῆς ἀρχῆς φερέφωνος τῇ Ἀμερικανῇ ἀρχῇ περὶ τῆς γενησομένης προσβολῆς ἤγγειλεν, ὅμως δὲ μόνον μίαν ὥραν πρὸ τῆς προσβολῆς αὐτῆς, ᾔτησε δὲ καὶ αὐτοὺς μὴ εἰς τὸν τῆς Συρίας ἀέριον χῶρον εἰσιέναι.

νῦν δέ, τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐν τῷ αὐτῷ οὐρανῷ ἅμα σύνεισιν Ἀμερικανά τε ἀεροσκάφη καὶ Ῥωσσικά, ἐναντία δὴ τέλη ἑκάτερα ἔχοντα, οὐδὲ δεῖ ἡμᾶς σοφωτάτους εἶναι ἵνα  ἴδωμεν τοῦτο ἐπικινδυνότατον ὄν. 

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση