Όλα κατεδαφίζονται

ΕΚΗ_ΠΕΜΤΗ

⇒ Όλα κατεδαφίζονται σε αυτό τον τόπο. Ακόμα και το Π της ΠΕΜΤΗΣ. Έρημη γλώσσα! Εσύ θα μείνεις όρθια;

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Απάντηση