Επειδάν γαρ τι δόξη και ψηφισθή

Τετάρτη, 08/07/2015

Άρθρο μου στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” του Ηρακλείου:

Επειδάν γαρ τι δόξη και ψηφισθή

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Απάντηση