Περί δημοψηφίσματος

Κυριακή, 28/06/2015

Περί δημοψηφίσματος:

Από το παλαιότερο βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, έκδοση ΙΖ, 1999, σ. 207: Οι περιφρονητές του πλήθους, Ρόδης Ρούφος. Αλλά είπαμε: «τίποτα δεν μαθαίνει κανείς στο σχολείο» …

“Δυο λογιών δημοψηφίσματα είναι θεμιτά, με δημοκρατικά κριτήρια. Το ένα (Referendum), που εφαρμόζεται από παλιά στα ελβετικά καντόνια διενεργείται μέσα σ’ ένα ισχύον πολίτευμα, από το οποίο και συνήθως προβλέπεται, και ζητάει ν’ αποφανθούν οι εκλογείς άμεσα πάνω σ’ ένα απλό και συγκεκριμένο ερώτημα όπου μπορεί καθένας ν’ απαντήσει πραγματικά μ’ ένα «Ναι» ή μ’ ένα «Όχι»: λ.χ. «θέλετε να ψηφίζουν οι γυναίκες;». Το άλλο (Plebiscite) αφορά το ίδιο το πολίτευμα, και είναι κι εκείνο θεμιτό όταν το ερώτημα, και πάλι, είναι απλό   –   του   τύπου   «Βασιλευομένη   ή   Αβασίλευτη   Δημοκρατία;» “

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση